"pull out in" — Słownik kolokacji angielskich

pull out in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odjeżdżać w
  1. pull czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    That number is greater than the 24,000 units pulled out in all the years before 2004, the study said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo