"peel off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "peel off" po angielsku — Słownik polsko-angielski

peel off

phrasal verb
  1. odejść od szyku (o samolocie)
  2. odchodzić, odłazić (o skórze, korze, itp.) informal

"peel off" — Słownik kolokacji angielskich

peel off kolokacja
  1. peel czasownik + off particle = odejść od szyku (o samolocie)
    Bardzo silna kolokacja

    One car peeled off to the west, another to the east.

    Podobne kolokacje: