Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"umrzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umrzeć" po polsku

umrzeć

obrazek do "die" po polsku
czasownik
 1. die *****   [nieprzechodni]
  He died at the age of 82. (On zmarł w wieku 82 lat.)
  Four people died in the car accident. (Cztery osoby zginęły w wypadku samochodowym.)
  link synonim: pass away
 2. succumb *
  • ulec (np. chorobie, obrażeniom), umrzeć
 3. expire *
 4. meet somebody's end  
 5. meet somebody's death  
 6. meet your maker
 7. succumb to illness
 8. flatline  
 9. snuff it
 10. cark    AusE potocznie
 11. fall off the perch , drop off the perch   slang
phrasal verb
 1. pass away
  • odejść, umrzeć
   I wish I'd gone to see my grandmother before she passed away. (Żałuję, że nie poszedłem się zobaczyć z moją babcią, zanim od nas odeszła.)
   She passed away in 2009. (Ona odeszła w 2009 roku.)
   link synonim: die
 2. pop off
 3. cross over    BrE przestarzale
 4. kick off *
idiom
 1. tap out  
  The whole family was waiting for the rich uncle to tap out. (Cała rodzina czekała aż umrze bogaty wujek.)
 2. go west   przestarzale
  He went west last summer. (On umarł zeszłego lata.)
  She went west in a car accident. (Ona umarła w wypadku samochodowym.)
 3. step off the curb  
 4. take the long count  
 5. take the count  
 6. hand in one's accounts
 7. turn belly up  
 8. hand in one's dinner pail   potocznie
 9. turn up somebody's toes
 10. kick the bucket
 11. get one's ticket punched
 1. bite the big one AmE potocznie  
 1. go the way of all flesh
 2. give up the ghost
 3. beam up slang  
  Tom's granddad is 90 years old - he can beam up at any minute. (Dziadek Toma ma 90 lat - może umrzeć w każdej chwili.)
 4. go aloft
 5. stick somebody's spoon in the wall slang  
czasownik
 1. perish
 2. go , *****   [nieprzechodni]
 3. decease   oficjalnie
idiom
 1. check out **

"umrzeć" — Słownik kolokacji angielskich

pop off kolokacja
 1. pop czasownik + off particle = umrzeć, wykitować, kipnąć
  Bardzo silna kolokacja

  Or at least keep them from popping off too soon.

  Podobne kolokacje:
pass away kolokacja
 1. pass czasownik + away przysłówek = odejść, umrzeć
  Bardzo silna kolokacja

  Still, he was a very old man who must soon have passed away.