Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"przekręcić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekręcić się" po polsku

czasownik
 1. twist ***
  • przekręcić (np. nakrętkę) [przechodni]
   Twist the lid to open the jar. (Przekręć nakrętkę, aby otworzyć słoik.)
   I twisted the cap in the wrong direction. (Przekręcałam nakrętkę w złym kierunku.)
  • przekręcić (ręką) [przechodni]
  • przekręcić (np. znaczenie słowa) [przechodni]
   He twisted what I said. (On przekręcił to, co ja powiedziałem.)
   I couldn't understand him because he twisted the meaning of this word. (Nie mogłem go zrozumieć, bo przekręcił znaczenie tego słowa.)
   I always twist German words. (Zawsze przekręcam niemieckie słowa.)
 2. corrupt *
  • przekręcać, przekręcić, kaleczyć (np. słowa, język)
   He doesn't speak Polish fluently, he corrupts this language. (On nie mówi płynnie po polsku, kaleczy ten język.)
   She often corrupts words. (Ona często przekręca słowa.)
 3. misrepresent
 4. pervert , perv
 5. garble
 6. overtighten