Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"unanimously pass" — Słownik kolokacji angielskich

unanimously pass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednogłośnie miń
  1. pass czasownik + unanimously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The vote was always passed unanimously by a show of hands.

    Podobne kolokacje: