"strongly backed" — Słownik kolokacji angielskich

strongly backed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostro poprzeć
  1. back czasownik + strongly przysłówek
    Silna kolokacja

    San Francisco was also strongly backed by the 60 percent of the public who said they would watch today's game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo