"back slowly" — Słownik kolokacji angielskich

back slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powrotem wolno
  1. back czasownik + slowly przysłówek
    Silna kolokacja

    She stood up then, and backed away from him slowly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo