"back" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

back czasownik

back + rzeczownik
Kolokacji: 35
back up one's claim • back candidates • back campaign • back one's efforts • back singers • ...
czasownik + back
Kolokacji: 11
begin backing • try to back • tell to back off • start backing • begin to back • ...
back + przyimek
Kolokacji: 42
back up • back off • back out • back down • backed by • ...
back + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
back away • back slowly • strongly backed • back quickly • initially backed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. back away = cofać się, wycofywać się back away
  • He backed away, turned and went out after the others.
  • The three backed away toward the wall, then sat down.
  • He backed away and felt for the wall of the house.
  • She went for his eyes, but he backed away and hit her again.
  • She backed away, and in a moment was out the door.
  • She backed away and went back into her little house.
  • He started to say something, then his eyes backed away.
  • He backed away and looked along the front of the house.
  • The way behind him was clear now as he backed away.
  • He backed away, never taking his eyes off my face.
2. back slowly = z powrotem wolno back slowly
4. back quickly = z powrotem szybko back quickly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.