"wycofywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycofywanie" po polsku

wycofywanie

rzeczownik
 1. retreating
  • wycofywanie (o armii)
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [INTRANSITIVE]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [TRANSITIVE]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
  • wycofywać (produkt z rynku) [TRANSITIVE]
   Our company is forced to withdraw all faulty products. (Nasza firma jest zmuszona wycofać wszystkie wadliwe produkty.)
   They will have to withdraw the poisonous pills. (Oni będą musieli wycofać trujące pigułki.)
  • wycofywać (żołnierzy z jakiegoś miejsca) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We have to withdraw our soldiers from Afghanistan. (Musimy wycofać naszych żołnierzy z Afganistanu.)
   This mission is too dangerous, they have to withdraw the soldiers from this area. (Ta misja jest zbyt niebezpieczna, oni muszą wycofać żołnierzy z tego obszaru.)
czasownik
 1. recall ****
  • wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [TRANSITIVE]
   They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
   They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 2. withhold *
 3. roll back   technical
 4. scratch **
phrasal verb
 1. walk away **
 2. pull out **
 3. drop out informal *
 4. walk back something *
 5. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
 6. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
 7. draw back
 8. stand down  
 9. bear back  
czasownik
 1. backtrack
 2. bug out
 3. bale out
 4. bottle it
czasownik
 1. withdraw **
  • wycofywać się (z jakieś organizacji, z brania udziału w czymś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Because of the injury, Tom withdrew from the competition. (Z powodu kontuzji Tom wycofał się z zawodów.)
   He didn't stand a chance, so he withdrew from the elections. (On nie miał szans, więc wycofał się z wyborów.)
   He wanted to take part in the manifestation but he had to withdraw. (Chciał wziąć udział w manifestacji, ale musiał się wycofać.)
   link synonim: draw back
  • wycofywać się (ze wspierania czegoś) [INTRANSITIVE]
   Our sponsors have withdrawn from the project. (Nasi sponsorzy wycofali się z projektu.)
 2. retreat **
 3. shrink **
 4. retire ***   [INTRANSITIVE]
  The army retired to the forest. (Armia wycofała się do lasu.)
  We had to retire to the defensive positions. (Musieliśmy się wycofać do pozycji obronnych.)
 5. back away *
 6. recede *
 7. back-pedal , backpedal  
phrasal verb
 1. pull back *
 2. fall back *  
  link synonim: retreat
 3. back down
 4. want out
 5. bow out
  • wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
   He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)
rzeczownik
 1. back-pedalling  
 2. retreating
 3. receding

powered by  eTutor logo