"wypłacać pieniądze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypłacać pieniądze" po polsku

"wypłacać pieniądze" — Słownik kolokacji angielskich

withdraw money kolokacja
  1. withdraw czasownik + money rzeczownik = wybierać, wypłacać pieniądze
    Bardzo silna kolokacja

    The young man withdrew all his money from the bank to buy himself a used car.

make a withdrawal kolokacja
  1. make czasownik + withdrawal rzeczownik = wybierać, wypłacać pieniądze
    Zwykła kolokacja

    To make an effective withdrawal of permission, clear words must be used.