BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"announce one's withdrawal" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłaszać czyjś wycofanie
  1. announce czasownik + withdrawal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On July 21, he announced his withdrawal from the race.

powered by  eTutor logo