"announce details" — Słownik kolokacji angielskich

announce details kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś szczegóły
  1. announce czasownik + detail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More details will be announced within the next 24 hours.

powered by  eTutor logo