MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"complete one's withdrawal" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś wycofanie
  1. complete czasownik + withdrawal rzeczownik
    Silna kolokacja

    A further twelve men were wounded before Tartar was able to complete her withdrawal.

powered by  eTutor logo