"announce changes" — Słownik kolokacji angielskich

announce changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś zmiany
  1. announce czasownik + change rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They lost five of their first six games before a major change was announced in August.

powered by  eTutor logo