"sądzić na jakiś temat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sądzić na jakiś temat" po polsku

sądzić na jakiś temat

phrasal verb
 1. make of something **
  • sądzić o czymś, sądzić na jakiś temat
   What do you make of the current situation in the company? (Co sądzisz o obecnej sytuacji w firmie?)
   I don't know what to make of him because he behaves strangely. (Nie wiem, co o nim sądzić, bo zachowuje się dziwnie.)
   What do you make of this new coach? (Co sądzisz o tym nowym trenerze?)
phrasal verb
 1. make of somebody **

powered by  eTutor logo