"usłać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usłać" po polsku

usłać

czasownik
 1. make *****
  • ścielić, usłać (łóżko) [TRANSITIVE]
   You'll get ice-cream if you make your bed. (Dostaniesz lody, jeśli pościelisz swoje łóżko.)
   Jimmy, make the bed! (Jimmy, pościel łóżko!)
czasownik
 1. strew , także: strow old use   literary
  The meadow was strewn with flowers. (Łąka była usiana kwiatami.)

Powiązane zwroty — "usłać"

rzeczownik

powered by  eTutor logo