"for a time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "for a time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

for a time

  1. na pewien czas
    I would like to park here just for a time. (Chciałbym tu zaparkować tylko na pewien czas.)
    She told me that it is just for a time. (Powiedziała mi, że to tylko na pewien czas.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"for a time" — Słownik kolokacji angielskich

for a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the time
  1. for przyimek + time rzeczownik = na pewien czas
    Zwykła kolokacja
    Podobne kolokacje: