"to one's schedule" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to one's schedule" po angielsku

obrazek do "schedule" po polsku
rzeczownik
 1. harmonogram, terminarz [policzalny lub niepoliczalny]
  Let me check my schedule first. (Pozwól że najpierw sprawdzę mój harmonogram.)
  Weekly meetings are listed on the schedule. (Cotygodniowe spotkania są wypisane w harmonogramie.)
  Everything is right on schedule. (Wszystko jest zgodne z harmonogramem.)
  zobacz także: plan
 2. wykaz, taryfa (np. opłat za coś)
  What's this taxi's schedule? (Jaka jest taryfa za tę taksówkę?)
  This is a schedule of payments for tailor's services. (To jest wykaz opłat za usługi krawieckie.)
 3. tabela podatkowa British English
  This schedule has not been analysed by my secretary yet. (Ta tabela podatkowa nie została jeszcze przeanalizowana przez moją sekretarkę.)
 4. załącznik

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyznaczać, planować (np. termin spotkania) [przechodni]
  They scheduled me for an interview on Friday. (Wyznaczyli mi rozmowę kwalifikacyjną na piątek.)
  She scheduled too many things for one day. (Ona zaplanowała zbyt wiele rzeczy na jeden dzień.)
  The conference was scheduled in advance. (Konferencja była zaplanowana z góry.)
 2. wpisać na listę zabytków British English [przechodni]
  When was the Centennial Hall scheduled? (Kiedy Hala Stulecia była wpisana na listę zabytków?)
  The minister wants to schedule our house. (Minister chce wpisać nasz dom na listę zabytków.)
 3. planować, zaplanować [przechodni]
  I scheduled this meeting after work and nobody came. (Zaplanowałem to spotkanie po pracy i nikt nie przyszedł.)
  My wife had to reschedule her plans about having a baby because of her workload. (Moja żona musiała ponownie zaplanować jej plany o posiadaniu dziecka z powodu obciążenia pracą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "timetable" po polsku obrazek do "timetable" po polsku
rzeczownik
 1. rozkład jazdy (autobusów, pociągów), rozkład lotów [policzalny]
  Do you know the whole timetable by heart?! (Czy znasz cały rozkład jazdy na pamięć?!)
 2. plan lekcji, plan zajęć [policzalny]
  He looked at her timetable. (On spojrzał na jej plan lekcji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ustalić plan lekcji [przechodni]

"to one's schedule" — Słownik kolokacji angielskich

to one's schedule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aby czyjś harmonogram
 1. to przyimek + schedule rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  That was before the players decided to add a 12th game to their schedule.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo