"areszt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "areszt" po polsku

areszt

rzeczownik
 1. arrest ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  He's under house arrest for tax fraud. (On ma areszt domowy za oszustwa podatkowe.)
  They keep me under house arrest. (Oni mnie trzymają w areszcie domowym.)
 2. brig
  • areszt, paka (szczególnie na statku)  AmE
 3. holding cell
 4. remand
 5. lock-up
 6. calaboose
  • ciupa, areszt (używane głównie w zachodnich i południowych stanach USA)  AmE slang
 1. detention centre BrE , detention center AmE  
  Paul S. was arrested and taken to the detention center. (Paul S. został pojmany i przewieziony do aresztu.)

"areszt" — Słownik kolokacji angielskich

holding cell kolokacja
 1. holding rzeczownik + cell rzeczownik = areszt śledczy, areszt
  Luźna kolokacja

  He looked around the brig, at the dark, empty holding cells.

  Podobne kolokacje: