"cell" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cell" po angielsku — Słownik polsko-angielski

cell ****

Prokaryotic cells lack terrorist cell Monastery - a Monk Cell
rzeczownik
 1. komórka (część żywego organizmu) [COUNTABLE]
  Cells are tiny building blocks that make up all living things. (Komórki to maleńkie elementy, z których zbudowane są istoty żyjące.)
  Today we will learn about the function of cells. (Dzisiaj nauczymy się funkcji komórek.)
 2. cela więzienna [COUNTABLE]
  I had to stay in a cold and dark cell until morning. (Musiałem zostać w zimnej i ciemnej celi aż do rana.)
  I could go home after 48 hours in prison cell. (Mogłem iść do domu po 48 godzinach w więziennej celi.)
  Tomorrow you will be transferred to another cell. (Jutro zostaniesz przeniesiony do innej celi.)
 3. komórka (w tabeli) [COUNTABLE]
  How do you delete cells in a worksheet? (Jak się usuwa komórki w arkuszu kalkulacyjnym?)
  Write the data in this cell. (Zapisz dane w tej komórce.)
 4. ogniwo (w chemii) [COUNTABLE]
 5. komórka (tajna grupa, np. terrorystyczna) [COUNTABLE]
  He belongs to a secret cell dealing drugs. (On należy do tajnej komórki handlującej narkotykami.)
 6. cela (pokój zakonnicy lub mnicha w klasztorze) [COUNTABLE]
  Monks live in a simple, ascetic rooms called cells. (Mnisi żyją w prostych, ascetycznych pokojach zwanych celami.)
  Brother Joseph is praying in his cell. (Brat Joseph modli się w swojej celi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. żyć w celi (np. o więźniu)
  All prisoners cell in prison. (Wszyscy więźniowie żyją w celi w więzieniu.)
  I can't imagine what it is like to cell. (Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest żyć w celi.)
T-Mobile give us the G1, ...
rzeczownik
 1. telefon komórkowy, komórka [COUNTABLE]
  Have you got your mobile phone with you? (Masz ze sobą telefon komórkowy?)
  She always carries her mobile phone with her. (Ona zawsze nosi ze sobą telefon komórkowy.)
  Please, turn off your mobile. (Proszę wyłączyć telefon komórkowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

prison cell Prison Cell on Flickr - Photo
rzeczownik
 1. cela więzienna [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. komórka A

Powiązane zwroty — "cell"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje

"cell" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cell" po polsku — Słownik angielsko-polski