BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"cela więzienna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cela więzienna" po polsku

cela więzienna

prison cell Prison Cell on Flickr - Photo
rzeczownik
 1. cell ****   [COUNTABLE]
  I had to stay in a cold and dark cell until morning. (Musiałem zostać w zimnej i ciemnej celi aż do rana.)
  I could go home after 48 hours in a prison cell. (Mogłem iść do domu po 48 godzinach w więziennej celi.)
  Tomorrow you will be transferred to another cell. (Jutro zostaniesz przeniesiony do innej celi.)
 2. prison cell , cell ****   [COUNTABLE]
 3. jail cell  
 4. peter ****   slang
  I have my own peter in the jug. (Mam własną celę więzienną w pace.)
  They moved him to some other peter, I don't know where he is now. (Przenieśli go do jakiejś innej celi, nie wiem, gdzie on teraz jest.)
  The peter was stuffy and claustrophobic. (Cela więzienna była duszna i klaustrofobiczna.)
 5. pad **   slang
 6. shebang   American English informal

"cela więzienna" — Słownik kolokacji angielskich

prison cell kolokacja
 1. prison rzeczownik + cell rzeczownik = cela więzienna
  Bardzo silna kolokacja

  The first thing I see is the inside of another prison cell.

  Podobne kolokacje:
jail cell kolokacja
 1. jail rzeczownik + cell rzeczownik = cela więzienna
  Bardzo silna kolokacja

  A jail cell is likely to be his new home for several years to come.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo