TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"komórka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "komórka" po polsku

komórka

obrazek do "cell" po polsku Prokaryotic cells lack terrorist cell obrazek do "mobile phone" po polsku T-Mobile give us the G1, ...
rzeczownik
 1. cell ****
  • komórka (część żywego organizmu) [policzalny]
   Cells are tiny building blocks that make up all living things. (Komórki to maleńkie elementy, z których zbudowane są istoty żyjące.)
   Today we will learn about the function of cells. (Dzisiaj nauczymy się funkcji komórek.)
  • komórka (w tabeli) [policzalny]
   How do you delete cells in a worksheet? (Jak się usuwa komórki w arkuszu kalkulacyjnym?)
   Write the data in this cell. (Zapisz dane w tej komórce.)
  • komórka (tajna grupa, np. terrorystyczna) [policzalny]
   He belongs to a secret cell dealing drugs. (On należy do tajnej komórki handlującej narkotykami.)
 2. mobile phone BrE , mobile BrE * , także: mobey BrE potocznie , cell phone AmE ** , także: cellphone AmE , także: cell AmE potocznie **** , także: cellular phone AmE , także: cellular telephone AmE
  • telefon komórkowy, komórka [policzalny]
   Have you got your mobile phone with you? (Masz ze sobą telefon komórkowy?)
   She always carries her mobile phone with her. (Ona zawsze nosi ze sobą telefon komórkowy.)
   Please, turn off your mobile. (Proszę wyłączyć telefon komórkowy.)
 3. unit ****
  • komórka, jednostka [policzalny]
   My office is not a part of a bigger company, it is a separate unit. (Moje biuro nie jest częścią większej firmy, to oddzielna jednostka.)
   There are 17 units in our office and they are all administrated by one person. (W naszym biurze jest 17 jednostek i wszystkie są zarządzane przez jedną osobę.)
 4. cupboard
 5. substructure
  • komórka (społeczna), oddział (organizacji)
 6. cellule
  • komórka (część organizmu)
 7. cell of honeycomb
  • komórka (w plastrze miodu)
 8. box room
  • komórka (w domu)  BrE
 9. cellula    latin
 10. theca
 11. alveolus

Powiązane zwroty — "komórka"

rzeczownik
przymiotnik
komórkowy = cellular +1 znaczenie

"komórka" — Słownik kolokacji angielskich

cellular phone , kolokacja
 1. cellular przymiotnik + phone rzeczownik = telefon komórkowy, komórka
  Bardzo silna kolokacja

  But how many people even knew what a cellular phone was seven years ago.

  Podobne kolokacje:
mobile phone , kolokacja
 1. mobile przymiotnik + phone rzeczownik = telefon komórkowy, komórka
  Bardzo silna kolokacja

  Set his mobile phone on the edge of the bed.

cell phone , kolokacja
 1. cell rzeczownik + phone rzeczownik = telefon komórkowy, komórka
  Bardzo silna kolokacja

  Finally, the poor man had to turn off his cell phone.

  Podobne kolokacje:
cellular telephone kolokacja
 1. cellular przymiotnik + telephone rzeczownik = telefon komórkowy, komórka
  Bardzo silna kolokacja

  His cellular telephone is never more than a few feet away.

  Podobne kolokacje: