"mobile telephone" — Słownik kolokacji angielskich

mobile telephone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): telefon komórkowy
  1. mobile przymiotnik + telephone rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were also initially free from some mobile telephones until around 2005.

    Podobne kolokacje: