BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"detailed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "detailed" po angielsku

detailed **

przymiotnik
 1. dokładny, szczegółowy (np. opis)
  Jane prepared a detailed report. (Jane przygotowała szczegółowy raport.)
  You can find a detailed description on page 24. (Dokładny opis możesz znaleźć na 24 stronie.)
  How detailed should this project be? (Jak szczegółowy powinien być ten projekt?)
  link synonim: thorough

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. szczegół, detal, drobiazg [policzalny]
  I know most of the details already. (Znam już większość szczegółów.)
  They didn't give us any details. (Oni nie podali nam żadnych szczegółów.)
  I'll let you know the details later on. (Podam ci szczegóły później.)
  link synonim: particular
 2. służba (przeznaczona do konkretnego zadania) termin techniczny [niepoliczalny]
  This detail will take care of it. (Ta służba zajmie się tym.)
  I don't know in what kind of detail he works in. (Nie wiem w jakiej służbie on pracuje.)
 3. detaliczność

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyszczególnić (np. na liście) [przechodni]
  Can you detail the steps to solve this problem? (Czy możesz wyszczególnić kroki, żeby rozwiązać ten problem?)
  Here you have a list detailing things to take on a trip. (Tu masz listę, która wyszczególnia rzeczy do zabrania na wycieczkę.)
 2. opisywać coś szczegółowo, uszczegółowić, uszczegóławiać [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyczyścić wnętrze samochodu
  It takes a few hours to valet a car properly. (Potrzeba kilku godzin, żeby dobrze wyczyścić wnętrze samochodu.)
  What do you need to detail your car? (Czego potrzebujesz, żeby wyczyścić wnętrze swojego samochodu?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo