"bezpośrednia reakcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezpośrednia reakcja" po polsku

bezpośrednia reakcja

rzeczownik
 1. direct response  

"bezpośrednia reakcja" — Słownik kolokacji angielskich

direct response kolokacja
 1. direct przymiotnik + response rzeczownik = bezpośrednia reakcja
  Bardzo silna kolokacja

  "It will be sold only over television through direct response."

direct feedback kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia reakcja
 1. direct przymiotnik + feedback rzeczownik
  Luźna kolokacja

  But a bit of direct feedback would not go amiss.

  Podobne kolokacje:
direct reaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia reakcja
 1. direct przymiotnik + reaction rzeczownik
  Luźna kolokacja

  It was a direct reaction to a violent attack on his own life.

powered by  eTutor logo