"negative reaction" — Słownik kolokacji angielskich

negative reaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): negatywna reakcja
  1. negative przymiotnik + reaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After negative reaction from the community, no action was taken.

powered by  eTutor logo