BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cieszyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cieszyć się" po polsku

cieszyć się

obrazek do "enjoy" po polsku Enjoy Life! 22 Quotes and a Song! - DOILOOKSTUPID
czasownik
 1. enjoy ****
  • lubić, czerpać przyjemność (np. z gotowania), cieszyć się (czymś) [przechodni]
   She enjoys reading books. (Ona lubi czytać książki.)
   I really enjoyed talking with you. (Naprawdę przyjemnie mi się z tobą rozmawiało.)
   What do you enjoy the most? (Co lubisz najbardziej?)
   He looked like he enjoyed the sight of her. (On wyglądał, jakby cieszył go jej widok.)
  • korzystać, cieszyć się (np. z praw, przywilejów) oficjalnie [przechodni]
   He won't enjoy privileges long. (On nie będzie długo korzystał z przywilejów.)
 2. command ***
  • wzbudzać, cieszyć się (np. uznaniem) [przechodni]
   The president should command respect. (Prezydent powinien wzbudzać szacunek.)
   Her novels command respect and satisfaction of millions of readers. (Jej powieści cieszą się szacunkiem i zadowoleniem milionów czytelników.)
 3. relish *
  • odczuwać przyjemność (z czegoś), gustować (w czymś), cieszyć się (na myśl o czymś)
   I relish the chance to spend an afternoon here. (Cieszę się możliwością spędzenia tu popołudnia.)
   I relish the thought of having a free weekend. (Cieszę się myślą o posiadaniu wolnego weekendu.)
phrasal verb
 1. share in something
  • cieszyć się czymś (np. czyimś szczęściem)
   I always share in my friend's happiness. (Zawsze cieszę się szczęściem mojej przyjaciółki.)
czasownik
 1. get a bang out of something
 2. get one's jollies

powered by  eTutor logo