MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"upoważnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upoważnienie" po polsku

upoważnienie

rzeczownik
 1. authority , ****
  • pozwolenie, przyzwolenie, upoważnienie (na dokonanie jakiegoś czynu) [policzalny lub niepoliczalny]
   No one may enter without my authority. (Nikt nie może wejść bez mojego pozwolenia.)
   Do you have an authority to search my room? (Czy macie upoważnienie do przeszukania mojego pokoju?)
 2. empowerment *  
  I don't have the empowerment to do that. (Nie mam na to upoważnienia.)
 3. authorization , authorisation British English  
  You cannot enter this area without authorization. (Wstęp na ten teren bez upoważnienia jest wzbroniony.)
 4. warrant **
  • upoważnienie, uprawnienie, pełnomocnictwo
   I have a warrant from the manager to see those files. (Mam upoważnienie od kierownika, żeby zobaczyć te dokumenty.)
 5. pro **
 6. say-so
 7. enablement
 8. capacitation
 9. letter of authorization  
 10. empowering , także: impowering
 11. mandating
czasownik
 1. entitle ** , także: intitle
  • upoważniać (np. do zrobienia czegoś) [przechodni]
   Sovereignty does not entitle you to throttle your own people. (Suwerenność nie upoważnia was do mordowania własnego narodu.)
   He entitled me to run his company in his absence. (On upoważnił mnie do prowadzenia jego firmy podczas jego nieobecności.)
 2. mandate **
 3. authorize ** , authorise British English
czasownik
 1. empower * , także: impower

Powiązane zwroty — "upoważnienie"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
odnawiać (upoważnienie, pełnomocnictwo) = reauthorize

powered by  eTutor logo