Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"rozkaz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozkaz" po polsku

rozkaz

rzeczownik
 1. order , *****
  • rozkaz, polecenie [COUNTABLE]
   He was just following orders. (On tylko wykonywał rozkazy.)
   I gave him an order. (Wydałem mu rozkaz.)
   I never listen to his orders. (Nigdy nie słucham jego poleceń.)
 2. instruction ***
  • rozkaz, polecenie [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   You can do it without a formal instruction. (Może Pan to zrobić bez formalnego rozkazu.)
   The teacher gave the students a clear instruction to do their homework. (Nauczyciel wydał uczniom jasne polecenie, aby wykonali zadanie domowe.)
 3. word , *****   [SINGULAR]
  I have a word from our commander. (Mam rozkaz od naszego dowódcy.)
  He gave me a word to search her apartment. (On dał mi rozkaz, aby przeszukać jej mieszkanie.)
 4. call *****
  • żądanie, nakaz, rozkaz [COUNTABLE]
   Don't argue with me - it's a call. (Nie kłóć się ze mną - to rozkaz.)
   I obey all of your calls. (Postępuję zgodnie z wszystkimi twoimi rozkazami.)
   link synonim: demand
 5. mandate **
 6. dictate
  • dyktat, rozkaz
   I wasn't asking, it was a dictate. (Ja nie prosiłem, to był rozkaz.)

Powiązane zwroty — "rozkaz"

czasownik
wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) = issue
wykonywać (np. obowiązek, rozkaz) = execute
przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania) = convey
rozkazać = order +1 znaczenie
unieważniać (np. prawo, rozkaz) = revoke
phrasal verb
idiom
rzeczownik
inne
wykrzyknik
kryć się (rozkaz) = take cover
przymiotnik
rozkazujący = imperious +1 znaczenie
powiedzenie

powered by  eTutor logo