PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"hasło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hasło" po polsku

hasło

Education dictionary entry.
rzeczownik
 1. password
  • hasło (np. zabezpieczające dostęp do komputera)
   You need to key in your password first. (Musisz najpierw wprowadzić swoje hasło.)
  • hasło (rozpoznawcze)
 2. entry ***
  • hasło (w słowniku, encyklopedii) [COUNTABLE]
   The entry for this word gives you many example sentences. (Przy tym haśle znajdziesz wiele przykładowych zdań.)
   They've updated a lot of entries in the latest edition of the dictionary. (W najnowszym wydaniu słownika zostało uaktualnionych wiele haseł.)
 3. slogan *
  • slogan (np. reklamowy), hasło (np. polityczne)
   As is well known, symbols are worth more than any slogan or words. (Jak dobrze wiadomo, symbole mają większe znacznie od wszelkich sloganów czy słów.)
   This slogan can be interpreted in different ways, depending on one's political and personal experience. (To hasło można interpretować na różne sposoby, zależnie od doświadczenia politycznego i osobistego.)
   link synonimy: cry, tag line
 4. cry ****
  • hasło, slogan [COUNTABLE]
   We have to come up with a new cry by tomorrow. (Musimy wymyślić nowy slogan do jutra.)
   Their new cry about mobile phones is ridiculous. (Ich nowy slogan o telefonach komórkowych jest idiotyczny.)
   link synonim: slogan
 5. motto
  • motto, dewiza, hasło
   Our motto here is: whatever you want, we've got it. (Nasze motto to: Czegokolwiek chcesz, mamy to.)
   We should think of a motto for our company. (Powinniśmy wymyślić jakąś dewizę dla naszej firmy.)
 6. clue **
  • hasło (np. w krzyżówce) [COUNTABLE]
   I just need one more clue to finish this crossword. (Potrzebuję już tylko jednego hasła żeby skończyć tę krzyżówkę.)
   This clue is a five-letter word. (To hasło jest wyrazem pięcioliterowym.)
 7. banner *   [COUNTABLE]
 8. ana
 9. catchword
 10. battle cry
  • slogan, hasło (mające łączyć zwolenników czegoś)
 11. countersign
  • hasło (np. w wojsku)
 12. headword  
 13. entry word
 14. passphrase   technical
  A good passphrase should have at least 10 characters. (Dobre hasło powinno mieć co najmniej 10 znaków.)
  A passphrase is a sequence of words used to control access to data. (Hasło to ciąg wyrazów używanych do kontrolowania dostępu do danych.)

powered by  eTutor logo