PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"praca naukowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praca naukowa" po polsku

praca naukowa

rzeczownik
 1. thesis *
  • praca naukowa, rozprawa [policzalny]
   Your thesis is of practical importance, so you must publish it! (Twoja praca ma znaczenie praktyczne, więc musisz ją opublikować!)
 2. research paper

Powiązane zwroty — "praca naukowa"

rzeczownik
artykuł naukowy (praca naukowa na jakiś temat) = scientific paper

"praca naukowa" — Słownik kolokacji angielskich

research paper kolokacja
 1. research rzeczownik + paper rzeczownik = praca badawcza, artykuł naukowy, praca naukowa, publikacja naukowa
  Bardzo silna kolokacja

  I would like to do a research paper on him.

powered by  eTutor logo