Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"męcząca praca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "męcząca praca" po polsku

"męcząca praca" — Słownik kolokacji angielskich

hard time kolokacja
  1. hard przymiotnik + time rzeczownik = męcząca praca, wycisk
    Bardzo silna kolokacja

    People gave her a hard time at first, because others had tried to help them but given up.

    Podobne kolokacje: