"miejsce pracy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "miejsce pracy" po polsku — Słownik angielsko-polski

miejsce pracy

rzeczownik
 1. workplace **   [COUNTABLE]
  I can't be drunk in my workplace. (Nie mogę być pijany w moim miejscu pracy.)
  Our workplace is small, but it is sufficient. (Nasze miejsce pracy jest niewielkie, ale wystarczające.)
  You mustn't smoke in the workplace. (Nie wolno palić w miejscu pracy.)
  My boss provided me with a workplace. (Mój szef zapewnił mi miejsce pracy.)
 2. job *****  
 3. job site  
  The training is to take place at the job site. (Szkolenie odbędzie się w miejscu pracy.)
 4. working site , także: worksite

Powiązane zwroty — "miejsce pracy"

rzeczownik
rola (miejsce pracy i sposób życia) = soil
praca (miejsce pracy) = work +1 znaczenie
gabinet (miejsce do pracy w domu) = home office
burdel (miejsce pracy prostytutki) = hook shop
serwerownia (miejsce pracy serwerów komputerowych) = server room
idiom
ul (miejsce, gdzie ludzie uwijają się w pracy) = hive of activity

"miejsce pracy" — Słownik kolokacji angielskich

work place kolokacja
 1. work rzeczownik + place rzeczownik = miejsce pracy
  Bardzo silna kolokacja

  Maybe we could have one day a week of women in the work place.

  Podobne kolokacje:
job site kolokacja
 1. job rzeczownik + site rzeczownik = miejsce pracy
  Bardzo silna kolokacja

  And there is one of them for fewer than 10 workers in many job sites.

  Podobne kolokacje: