"of mind" — Słownik kolokacji angielskich

of mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z umysłu
  1. of przyimek + mind rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was just beginning to understand the power of the mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo