"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind rzeczownik

rzeczownik + mind
Kolokacji: 15
Tue Jan Mind • mind of men • mind of people • master mind • group mind • ...
mind + rzeczownik
Kolokacji: 19
mind control • mind game • Mind Body Resource • mind reader • mind reading • ...
mind + czasownik
Kolokacji: 185
mind races • mind wanders • mind reels • mind works • mind begins • mind turns • mind goes • mind keeps • mind seems • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 282
change one's mind • make up one's mind • read one's mind • keep one's mind • cross one's mind • lose one's mind • take one's mind • ...
przymiotnik + mind
Kolokacji: 210
human mind • open mind • conscious mind • brilliant mind • right mind • public mind • young mind • best mind • great mind • ...
przyimek + mind
Kolokacji: 27
in mind • of mind • between mind • on one's mind • to one's mind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. in mind = z myślą, na myśli, w zamyśle in mind
  • They all looked at him as if he'd gone out of his mind.
  • How am I going to get you out of my mind?
  • I could not get his face out of my mind.
  • I think you must have gone out of your mind.
  • One thing at a time or he'd go out of his mind.
  • I tried to force the idea out of my mind.
  • For the first few days I was out of my mind.
  • He could not get her out of his mind, though.
  • He tried to put the thought out of his mind.
  • As always, the first step is to keep knowledge out of his mind.
12. within one's mind = wewnątrz czyjś umysł within one's mind
14. at one's mind = przy czyjś umysł at one's mind
15. across one's mind = wszerz czyjś umysł across one's mind
16. over one's mind = ponad czyjś umysł over one's mind
18. off one's mind = daleko czyjś umysł off one's mind
22. against one's mind = przeciwko czyjś umysł against one's mind

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.