"between mind" — Słownik kolokacji angielskich

between mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między umysłem
  1. between przyimek + mind rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now the relationship between body and mind is under examination.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo