BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dziwaczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziwaczny" po polsku

dziwaczny

obrazek do "extravagant" po polsku
przymiotnik
 1. bizarre * , także: bizarro AmE potocznie
  • dziwaczny, cudaczny
   The story had a bizarre ending. (Historia miała dziwaczne zakończenie.)
   My grandma's comments are bizarre. (Komentarze mojej babci są dziwaczne.)
   link synonimy: weird, peculiar
 2. weird **
  • dziwaczny, dziwny potocznie
   Her new haircut is rather weird - I liked the previous one much better. (Jej nowa fryzura jest dość dziwaczna - o wiele bardziej podobała mi się poprzednia.)
   He's really weird. (On jest naprawdę dziwny.)
   link synonim: bizarre
 3. eccentric *
  • ekscentryczny, dziwaczny
   Geniuses can often be a little eccentric, don't you think? (Geniusze często mogą być trochę ekscentryczni, nie sądzisz?)
   He is an eccentric man. (On jest ekscentrycznym człowiekiem.)
 4. extravagant
 5. quirky
 6. whimsical
 7. wayward
 8. esoteric
 9. outlandish
 10. out there slang **** , także: out-there slang
  • nie z tego świata, dziwaczny, odmienny
   It was an out there experience. (To było doświadczenie nie z tego świata.)
   It's an out-there story. (To historyjka nie z tego świata.)
 11. fanciful
 12. aberrant
 13. fantastical  
 14. freakish
  • cudaczny, dziwaczny
   Only freakish women are interested in me. (Tylko dziwaczne kobiety interesują się mną.)
   Her appearance was freakish. (Jej wygląd był cudaczny.)
 15. zany
 16. freaky
  • nienaturalny, dziwaczny język mówiony
   This film was freaky. I was a little bit scared. (Ten film był dziwaczny. Byłem troszeczkę przestraszony.)
   Your freaky friend invited me to her party. (Twoja dziwaczna przyjaciółka zaprosiła mnie na swoją imprezę.)
 17. kinky
  • zboczony, perwersyjny, dziwaczny, udziwniony (w kontekście seksualnym)
   This sex video is kinky. I love it! (Ten filmik o seksie jest zboczony. Podoba mi się to!)
 18. droll , także: drole
 19. geeky
  • dziwaczny, maniakowaty potocznie
   Her glasses are geeky. They have a weird shape. (Jej okulary są dziwaczne. One mają dziwny kształt.)
   He has this geeky face when he talks about physics. (On ma tę maniakowatą minę, gdy mówi o fizyce.)
 20. queer
 21. oddish  
 22. double-gaited
 23. kookish
 24. zerking
 25. Felliniesque
 26. fey
 27. looped
 28. weird-ass AmE potocznie
 29. funny-peculiar
 30. ostrobogulous żartobliwie
 31. whacky   potocznie
 32. rum   przestarzale
 33. gonzo

Powiązane zwroty — "dziwaczny"

przymiotnik
idiom
przysłówek
dziwnie = strangely +2 znaczenia
dziwacznie = weirdly +4 znaczenia
rzeczownik

"dziwaczny" — Słownik kolokacji angielskich

out there kolokacja
 1. out przyimek + there przysłówek = nie z tego świata, dziwaczny, odmienny
  Bardzo silna kolokacja

  And I saw some out there that might be such.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo