"urge people" — Słownik kolokacji angielskich

urge people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie pragnienia
  1. urge czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of course, we are not urging people to come here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo