"zerwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zerwanie" po polsku

zerwanie

rzeczownik
 1. break *****
  • zerwanie (np. związku miłosnego) [tylko liczba pojedyncza]
   The break has taken a toll on him. (Zerwanie odcisnęło na nim swoje piętno.)
   She's really sad after their break, you should ask her out. (Ona jest bardzo smutna po ich zerwaniu, powinieneś ją gdzieś zaprosić.)
 2. rupture
 3. severance
 4. breakaway
 5. bust-up potocznie
obrazek do "pick" po polsku
czasownik
 1. pick *****
  • zrywać, zbierać (owoce, kwiaty) [przechodni]
   He is busy picking apples. (On jest zajęty zbieraniem jabłek.)
   She picked flowers on the meadow. (Ona zrywała kwiaty na łące.)
   He picked a tag off my shirt. (On zerwał metkę z mojej koszuli.)
   Miss, you can't pick flowers in the park. (Panienko, nie można w parku zrywać kwiatków.)
 2. rip **
 3. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 4. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać język pisany
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 5. rupture
 6. sever
 7. cull
phrasal verb
 1. peel away
obrazek do "blow off something" po polsku
phrasal verb
 1. blow off something
 2. break something off , także: break off something *
rzeczownik
 1. breaking
  • przerwanie się, zerwanie się (np. o linie)
   We did everything we could to prevent the rope from breaking. (Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy żeby zapobiec zerwaniu się liny.)
obrazek do "break" po polsku
czasownik
 1. break *****
phrasal verb
 1. start up *
phrasal verb
 1. break into something *
  • zrywać się (np. do biegu)
   When he saw the police behind him, he broke into a run. (Kiedy zobaczył za sobą policję, zerwał się do biegu.)
   When she heard the music, she broke into a dance. (Kiedy usłyszała muzykę, zerwała się do tańca.)
 2. jump up *  
czasownik
 1. start *****
  • zrywać się (z miejsca, na nogi, ze snu), wzdrygać się, podskakiwać [nieprzechodni]
   I started because I heard a noise in the other carriage. (Zerwałem się, ponieważ usłyszałem hałas w innym wagonie.)
   She started when he touched her neck. (Ona się wzdrygnęła, gdy on dotknął jej szyi.)

powered by  eTutor logo