ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"link" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "link" po angielsku

link ****

rzeczownik
 1. odnośnik, łącze (na stronie internetowej) [policzalny]
  Click on this link. (Kliknij ten odnośnik.)
  Will you send me that link? (Wyślesz mi ten odnośnik?)
 2. połączenie, związek [policzalny]
  After hours of wondering, I finally found the link I had been looking for. (Po godzinach zastanawiania się, w końcu znalazłem ten związek którego szukałem.)
  There is a strong link between alcoholism and crime. (Istnieje silne powiązanie między alkoholizmem i przestępczością.)
  His links with Spain are still strong. (Jego związki z Hiszpanią są wciąż silne.)
  link synonimy: connection, bridge
  zobacz także: relation
 3. ogniwo [policzalny]
  He is the weakest link in our team. (On jest najsłabszym ogniwem w naszym zespole.)
  We are missing an important link. (Brakuje nam ważnego ogniwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. łączyć, złączać [przechodni]
  We linked the camera to the computer with a USB cable. (Połączyliśmy aparat z komputerem kablem USB.)
  I was able to link all the facts together. (Byłem w stanie powiązać ze sobą wszystkie fakty.)
  They failed to link the device to a power source. (Nie udało im się podłączyć urządzenia do źródła energii.)
  link synonim: connect
  przeciwieństwo: delink
 2. wiązać [przechodni]
  He linked two cords together. (On zawiązał dwa sznury ze sobą.)
  I linked two ropes together. (Związałam ze sobą dwa sznury.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. standard cyfrowego łącza bezpośredniego według normy IEEE 1394

Powiązane zwroty — "link"

przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
idiom
inne
break a connection , break a tie , break a link = zerwać, zrywać (np. połączenie, więzy)
kolokacje

podobne do "link" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "link" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo