"maintain links" — Słownik kolokacji angielskich

maintain links kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymaj w dobrym stanie połączenia
  1. maintain czasownik + link rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both groups maintained political and personal links to the President.

    Podobne kolokacje: