"contain links" — Słownik kolokacji angielskich

contain links kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj połączenia
  1. contain czasownik + link rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This website does not contain links to all water quality reports.

    Podobne kolokacje: