ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"apart" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

apart przysłówek

czasownik + apart
Kolokacji: 65
fall apart • torn apart • come apart • break apart • ripped apart • stand apart • blown apart • drift apart • pull apart • set apart • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. fall apart = rozpadać się, kończyć się fall apart
  • Why does my life always fall apart in the summer?
  • No movement should fall apart just because one man goes down.
  • Particularly as the whole thing was about to fall apart.
  • But at about the same time, her personal life began to fall apart.
  • But when things start to fall apart, they want Washington's help.
  • They expected me to fall apart, but I would not.
  • And they will have no idea what to do when things fall apart.
  • We play well for a while and then fall apart.
  • She didn't want to fall apart in front of him, but the choice was no longer left to her.
  • If people didn't help their friends, then everything would fall apart.
2. torn apart = rozszarpany torn apart
3. come apart = rozpadać się come apart
4. break apart = rozłożyć na części, rozburzyć break apart
6. stand apart = trzymać się z dala stand apart
8. blown apart = dmuchnąć osobno blown apart
9. pull apart = daj się rozłączyć pull apart
10. drift apart = oddalać się od siebie (o dwojgu ludzi) drift apart
11. set apart = wyróżnij set apart
12. spaced apart = rozstawiony osobno spaced apart
13. split apart = rozdzielić (na części) split apart
14. live apart = mieszkaj osobno live apart
15. grow apart = oddalać się od siebie (np. w związku) grow apart
16. fly apart = rozlecieć się, rozsypać się fly apart
17. spread apart = rozsuwaj spread apart
18. move apart = rusz się osobno move apart
19. kept apart = być oddzielonym kept apart
20. tell apart = rozróżniać coś tell apart
21. picked apart = wybrany osobno picked apart
22. draw apart = oderwać się od siebie, rozdzielić się draw apart
23. sit apart = usiądź osobno sit apart
24. remain far apart = pozostań daleko osobno remain far apart
25. slide apart = pośliźnij się osobno slide apart

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.