Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"blown apart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blown apart" po angielsku

phrasal verb
  1. rozsadzić coś, zniszczyć coś eksplozją
  2. obalić, zadać kłam (np. teorii)

"blown apart" — Słownik kolokacji angielskich

blown apart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dmuchnąć osobno
  1. blow czasownik + apart przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Until two weeks ago when her world was blown apart.