BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"triumfować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "triumfować" po polsku

triumfować

czasownik
 1. triumph **
  • triumfować, odnosić sukces, zwyciężać
   But he could not triumph until the Ring was destroyed. (Ale on nie mógł triumfować, dopóki Pierścień nie był zniszczony.)
   I admit it, you were better and you won - you can triumph. (Przyznaję to, byłeś lepszy i wygrałeś - możesz triumfować.)
 2. gloat
 3. crow over ,
phrasal verb
 1. notch up , notch *

Powiązane zwroty — "triumfować"

rzeczownik
triumf = triumph +1 znaczenie
przymiotnik
triumfalny = triumphant +3 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo