"PAL" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "PAL" po angielsku

rzeczownik
 1. PAL (standard nadawania koloru w telewizji kolorowej)

Parental Advisory label , PAL (skrót)

rzeczownik
 1. komunikat Recording Industry Association of America widniejący na płytach i innych nośnikach muzycznych posiadających wulgarne lub drastyczne treści
rzeczownik
 1. soczewka progresywna, soczewka wieloogniskowa
rzeczownik
 1. kumpel, kumpela, kolega, koleżanka informal [COUNTABLE]
  Where's your pal? (Gdzie jest twój kumpel?)
  link synonimy: mate, buddy, cobber
 2. kolego, koleżko spoken [COUNTABLE]
  Pal, now it's my turn to pay. (Koleżko, teraz jest moja kolej, żeby zapłacić.)
  You don't understand the rules, pal. (Nie rozumiesz zasad, kolego.)
  "I told you, pal, it's private property," the man replied. ("Powiedziałem ci, kolego, to jest prywatna własność" odpowiedział mężczyzna.)
  Nothing much I can do for now, pal. (Niewiele mogę teraz zrobić, kolego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"PAL" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "PAL" po polsku

PAL

rzeczownik
 1. Phase Alternating Line technical , PAL (skrót)
czasownik
 1. smoke , ***
  • palić (papierosy, fajkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   "Would you like a cigarette?" "I don't smoke." ("Chciałbyś papierosa?" "Nie palę.")
   My grandpa smokes pipe every day. (Mój dziadek codziennie pali fajkę.)
 2. roast **
  • palić (np. kawę)
   I roasted the coffee in my kitchen. (Paliłem kawę w mojej kuchni.)
 3. burn ***
  • palić (np. boląca część ciała) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I've been reading for the whole night, my eyes are burning. (Czytałem przez całą noc, palą mnie oczy.)
   My knee is burning. Can you give me a cooling ointment? (Moje kolano pali. Czy możesz dać mi maść chłodzącą?)
 4. have *****
 5. ustulate

pal

rzeczownik
 1. stake ***
  • pal, słupek [COUNTABLE]
   He saw a head on a stake at the city gates. (Zobaczył głowę na palu przy bramie miasta.)
   The gardener supported the raspberries with stakes. (Ogrodnik podparł maliny słupkami.)
 2. stilt
 3. paling
 4. stob
czasownik
 1. burn ***
  • palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna) [INTRANSITIVE]
   The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire. (Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.)
   Look, his house is burning! (Spójrz, jego dom płonie!)
   All my photographs burnt. (Wszystkie moje zdjęcia się spaliły.)
   link synonim: be on fire
  • palić się, świecić (np. lampka nocna) [INTRANSITIVE]
   Look, his lamp is burning, he must be home. (Spójrz, jego lampa się świeci, on musi być w domu.)
   The lamp burnt with a warm glow. (Lampa świeciła ciepłym blaskiem.)
 2. fire *****
  • palić się (do czegoś) [TRANSITIVE]
   He always fires to work. (On zawsze pali się do pracy.)
   My son is lazy, he never fires to school. (Mój syn jest leniwy, nigdy nie pali się do szkoły,)
 3. smoke , ***
 4. flame **
  • płonąć, palić się, buchać płomieniem
   The barn flamed last night. (Stodoła spłonęła wczorajszej nocy.)
   The fireplace flamed and scared everyone. (Kominek buchnął płomieniem i wystraszył wszystkich.)
rzeczownik
 1. noodle *
 2. dog , ****
 3. john *****
  • glina, pała, pies (policjant) Australian English slang
   How am I supposed to know you are not a john? (Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś gliną?)
   Don't talk to him, he's a john. (Nie gadaj z nim, to pies.)
 4. bean ***
  • pała, makówka, łepetyna, łeb, czerep, globus (głowa) slang
   Your stupid bean won't understand that. (Twój głupi łeb tego nie pojmie.)
   I'll hit your bean if you don't shut up. (Uderzę cię w makówkę, jeśli się nie zamkniesz.)
 5. meat ***
  • pała, fujara, penis slang [COUNTABLE]
   Stop sending me pictures of your meat. (Przestań wysyłać mi zdjęcia swojej fujary.)
   He showed his meat in public. (On publicznie pokazał swojego penisa.)
 6. jack ****
  • menda, pies, pała (policjant) slang
   That jack gave me a ticket! (Ten pies wlepił mi mandat!)
   I hate jacks! They say that I stole this car. (Nienawidzę psów! Oni mówią, że ukradłem ten samochód.)
 7. wood **** , woody *
 8. dome *
  • łeb, pała (łysa głowa) slang
   Get it in your dome already! (Wbij to sobie wreszcie do łba!)
 9. bacon **
 10. wong
 11. length ***
 12. jock
 13. stalk **
 14. mule *
 15. panhandle
 16. wick
 17. dong
 18. weasel
 19. shaft *
 20. dork
  • kutas, pała American English slang
   Why did you invite this dork to our jag? (Dlaczego zaprosiłeś tego kutasa na naszą imprezkę?)
   This dork ruined my shirt with his drink! (Ta pała zniszczyła moją koszulę swoim drinkiem!)
 21. pogo
 22. cosh British English informal
 23. noddy
 24. stonker
 25. pink cigar , pink oboe
 26. jammy American English , jammie
 27. pork dagger , pork sword
 28. wang-tang
 29. stiffy , stiffie
 30. tadger

powered by  eTutor logo