"osioł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osioł" po polsku

osioł

obrazek do "donkey" po polsku
rzeczownik
 1. donkey *
  • osioł
   It has the shape of an animal. A donkey or a horse. (Ma kształt zwierzęcia. Osła, albo konia.)
   He has one donkey on his farm. (On ma na swojej farmie jednego osła.)
  • osioł, głupek potocznie
   What does he think I am, a donkey? (Co on sobie myśli, że jestem osłem?)
   You can't even answer a simple question, you donkey! (Nie potrafisz nawet odpowiedzieć na jedno proste pytanie, ty ośle!)
 2. jackass
 3. jack ****
 4. ass **
  • osioł (zwierzę) dawne użycie [policzalny]
   My uncle still has one ass on his farm. (Mój wujek nadal ma jednego osła na swojej farmie.)
 5. bonehead
 6. dunce
 7. bullhead
 8. pighead
 9. noddy
 10. cuddie , także: cuddy
 11. rocky mountain canary
 12. Arizona nightingale
 13. moke    BrE slang
 14. dinkus obraźliwie
 15. rockhead

powered by  eTutor logo