"Ognia!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Ognia!" po polsku

Ognia!

wykrzyknik
 1. Fire at will!
  • Ognia! (komenda wojskowa)
   W przeciwieństwie do komendy "Fire!", która nakazuje natychmiastowego otwarcia ognia, ta komenda daje żołnierzom wolną rękę do podejmowania decyzji (mogą użyć broni, kiedy uznają to za stosowne).
   zobacz także: Fire!
 2. Fire!
obrazek do "fire" po polsku
rzeczownik
 1. fire *****   [policzalny lub niepoliczalny]
  I'll light a fire. (Rozpalę ogień.)
  Fire is hot. (Ogień jest gorący.)
  Don't play with fire, children. (Nie bawcie się ogniem, dzieci.)
  Love is like a fire - it can burn you. (Miłość jest jak ogień - może poparzyć.)
 2. firing *  
  We left the trenches as soon as the firing stopped. (Wyszliśmy z okopów jak tylko ogień został wstrzymany.)
 3. light ***** , także: licht ScoE dialekt
  • ogień (do zapalenia papierosa)
   Need a light? (Chcesz ognia?)
   Got a light? (Masz ogień?)
 4. gunfire * , także: gun fire

Powiązane zwroty — "Ognia!"

czasownik
dorzucać (do ognia) = stoke
umilknąć (wymiana ognia, strzelanina) = fall silent
gasić (ogień) = stifle
zdławić (ogień) = smother +1 znaczenie
zaognić = inflame , także: enflame
rzeczownik
ognisko = campfire , bonfire , także: bommie +2 znaczenia
ognisko, palenisko (miejsce przeznaczone do rozpalania ognia) = fireplace , fp (skrót) , fpl (skrót)
struga (ognia) = spurt , także: spirt
miechy (do rozniecania ognia) = bellows
wygaszenie (np. ognia) = extinction
rozbłysk (np. ognia, światła) = flare-up
rozpalenie (ognia) = lighting
drewniana lub papierowa podpałka o podłużnym kształcie (do przekazywania ognia na świece, cygara) = spill
podsycanie (np. emocji, ognia) = fanning
linia ognia = firing line +1 znaczenie
przymiotnik
ognisty = fiery +4 znaczenia

powered by  eTutor logo