"wymiana ognia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymiana ognia" po polsku

wymiana ognia

rzeczownik
 1. firefight , fire fight , shootout , gunfight , shooting **
  • strzelanina, wymiana ognia [policzalny]
   Yesterday, there was some shooting on a neighbouring street. (Wczoraj miała miejsce jakaś strzelanina na sąsiedniej ulicy.)
   The argument between gangs ended in a shooting. (Kłótnia pomiędzy gangami zakończyła się strzelaniną.)
 2. gunplay    AmE
 3. exchange of fire  

Powiązane zwroty — "wymiana ognia"

czasownik
umilknąć (wymiana ognia, strzelanina) = fall silent

"wymiana ognia" — Słownik kolokacji angielskich

exchange of fire kolokacja
 1. fire rzeczownik + exchange rzeczownik = wymiana ognia
  Zwykła kolokacja

  I didn't understand why there had not yet been any exchange of fire.

fire fight kolokacja
 1. fire rzeczownik + fight rzeczownik = strzelanina, wymiana ognia
  Zwykła kolokacja

  In a fire fight, though, one guy looks pretty much like another.