"miss one's guess" — Słownik kolokacji angielskich

miss one's guess kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuszczać czyjś przypuszczenie
  1. miss czasownik + guess rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Unless he missed his guess the violence would be coming soon enough.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo